seven

Rot-avdrag

Rot-avdrag vid elinstallation

Om du inte har nyttjat ROT-avdrag förut så kanske du inte har full koll på vad det faktiskt är. Vi listar det viktigaste att tänka på.

Vad krävs för att du ska få nyttja ROT-avdraget?

  • Du anlitar RF Elservice i egenskap av privatperson.
  • Du behöver vara minst 18 år vid beskattningsårets utgång.
  • Du måste äga och minst delvis bo i fastigheten under den period arbetet utförs.
  • Du ska ha blivit fakturerad för arbetet och/eller ha haft utgiften för arbetet. Du måste alltså ha inkomster att göra avdraget mot. Du kan således inte få ROT-avdraget utbetalt i rena pengar, utan avdragen kvitteras mot andra skatter.
  • Du ska ha ROT-avdrag kvar att nyttja när du anlitar oss. ROT-avdraget omfattar maximalt tjänster till ett värde av 50 000 kronor per person och taxeringsår.

Mer information om Rot-avdraget hittar du här!